.

CONDICIONS

DADES ACTUALITZADES I COMPROVADES A DATA DE PUBLICACIÓ MAIG DEL 2009

Arxius Valentí Claverol , Valentí Claverol, Claverol, ANDORRAN MEMORIES, memòries d'Andorra, Edicions Valentí Claverol, The Valenti Claverol Archives, La Mirada Fràgil: 1930 – 1970, Fundació Valenti Claverol i FVC
Són marques registrades al Principat d'Andorra, la Unió Europea i als Estats Units

Al Principat d'Andorra aquestes marques son la propietat de:

A la Unió Europea i als Estats Units aquestes marques son propietat de:

RESERVATS TOTS EL DRETS
ALL RIGHTS RESERVED
©2012 FUNDACIÓ VALENTI CLAVEROL

Aquest document no podrà ser reproduït ni transmès, de forma total o parcial, per mitjans electrònics o mecànics, incloent-hi fotocòpies, gravacions o sistemes d'emmagatzemat de dades sense l'autorització escrita de :

Fundació Valenti Claverol i/o Josep Claverol Limited

Qualsevol infracció dels drets d'autor o de la marca registrada serà sancionada per la llei.

.