.

© COPYRIGHT

Es requereix autorització escrita de la Fundació  Valentí Claverol , per qualsevol reproducció per motius de distribució que no siguin d'ús privat, del material fotogràfic de procedència de la Fundació  Valentí Claverol.

Tot i qualsevol material precisarà ser acreditat

Al Principat d´Andorra

©FUNDACIÓ VALENTI CLAVEROL

A la Unió Europea i Estats Units

©THE VALENTI CLAVEROL FOUNDATION– All rights reserved

Seguint les lleis Internacional de COPYRIGHT i de Propietat Intel·lectual

Això afecta tot material original, i totes i quines siguin les còpies de material original que poguessin estar en possessió de tercers , i ser o estar utilitzades per tercers que no siguin la Fundació Valenti Claverol

Tota infracció del COPYRIGHT serà sancionada per les lleis en vigor que estan en rigor segons la propietat intel·lectual

TOTS EL DRETS RESERVATS.
©2012 FUNDACIÓ VALENTI CLAVEROL.