.

REPRODUCCIONS

Requisits

Reproduccions de la col·lecció fotogràfica amb finalitat per publicació en premsa.

Es requereix una sol·licitud per escrit dirigida al Departament de sol·licituds de la Fundació. La sol·licitud es podrà també cursar via email: arxiu@claverol.ad

Les sol·licituds es tramitaran en un termini de cinc (5) dies laborables ( no inclou festius- Agost tancat per vacances)

En cas de acceptació de la sol·licitud, les normes per a publicació seran de incloure SENSE CAP EXCEPCIÓ la següent ressenya al peu (esquerra/ dreta ) de la Fotografia:

Fons Fotogràfic Valenti Claverol
© Fundació Valenti Claverol
Tots els drets reservats

 

Reproduccions de la col·lecció fotogràfica amb finalitat per us privat:

Es recomana demanar hora per veure la col·lecció, (horari: de Dilluns a Dijous: 10:00h-13:00h, 16:00-18:00h, Divendres amb cita prévia).

Quan s’hagi acceptat el pressupost per part del client, es tindrà de abonar el 50% del pressupost per la reproducció de les fotografies escollides. Les reproduccions de las fotografies que seran escollides per el client es tramitaran en un termini màxim de vint-i-un (21) dies laborables (no inclou festius- Agost tancat per vacances)

S’ acceptarà per part del client la clàusula en la entrega de les reproduccions de no-divulgaciò ni us per a fins no particulars de les fotografies.

 

Reproduccions de la col·lecció fotogràfica amb una finalitat per publicació amb un llibre

Es requereix una sol·licitud per escrit al departament de sol·licituds de la Fundació Valenti  Claverol. Es pot també cursar aquesta sol·licitud via email: arxiu@claverol.ad, indicant com assumpte: sol·licitud fotografies per llibre.

Aquesta sol·licitud es tindrà de cursar amb un mínim de vint-i-vuit (28) dies laborables ( no inclou festius- Agost tancat per vacances) abans de una possible acceptació per part de la Fundació Valenti Claverol.

Es imprescindible que dita sol·licitud detalli el tiratge que es prevéu, també el context en el que es sol·licita la utilització de les fotografies.

Si no es requerís mes detalls sobre la sol·licitud per part de la Fundació Valenti Claverol las sol·licituds seran tramitades amb un termini màxim de set (7) dies laborables ( no inclou festius- Agost tancat per vacances)
Si la sol·licitud es aprovada, es presentarà un pressupost per els drets d’autor vigents que tindran de ser abonats a la Fundació Valenti Claverol. Quan el material estigui preparat, es tindrà de abonar íntegrament sense cap excepció els drets deguts a la Fundació.

 

Reproduccions de la col·lecció fotogràfica amb finalitat per publicació en televisió

Es requereix una sol·licitud per escrit dirigida al Departament de sol·licituds de la Fundació Valenti Claverol. La sol·licitud es podrà també cursar via email: arxiu@claverol.ad, posar com a assumpte: “Fundació  Televisió. “

Les sol·licituds es tramitaran en un termini de cinc (5) dies laborables ( no inclou festius- Agost tancat per vacances)

Amb el fi de facilitar aquest tràmit es molt important que la persona sol·licitant les imatges informí a la Fundació de la durada de l’emissió de la retransmissió de les imatges y possibles repeticions del programa original.

Las sol·licituds tindran de ser per un únic programa, no s’admetran a tràmit sol·licituds que incloguin més de un programa.

En el cas que la sol·licitud es acceptada es procedirà a la preparació de un pressupost amb tant els drets d’autor de les imatges con els drets de retransmissió de dites imatges. El pagament dels drets es farà immediatament quan s’accepti el pressupost

En cas de acceptació de la sol·licitud, es farà entrega de les imatges per CD a baixa resolució, dit CD tindrà de ser retornat a la Fundació amb un màxim de sis (6) dies desprès de la retransmissió original Les normes per a utilització a través de Televisió seran de incloure SENSE CAP EXCEPCIÓ la següent ressenya al peu esquerra/ dreta o degudament acreditades al terminí de la retransmissió:

La ressenya es:

Imatges cedides per:
Fons Cinematogràfic Valenti Claverol
© Fundació Valenti Claverol
Tots els drets reservats

 

.