Fundació Valentí Claverol

     

INFORMACIÓ LEGAL I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació a l’usuari de l’existència d’un fitxer i sol·licitud del seu consentiment per al tractament automatitzat de dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari en el formulari del web https://wwww.fundacioclaverol.ad, la Fundació Privada Valentí Claverol ?inscrita en el Registre de Fundacions del Govern amb el número 2/2009 i amb seu social a l’avinguda Meritxell, número 47, d’Andorra la Vella? compleix estrictament la normativa vigent establerta en la recent Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i altra legislació que la desenvolupa, i informa l’usuari que les dades esmentades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat, per a la qual cosa l’usuari dona el seu consentiment exprés mitjançant l’enviament del formulari corresponent.

Finalitat de les dades i base jurídica del tractament: La Fundació Privada Valentí Claverol recull les dades personals que són introduïdes lliurement per l’usuari en el formulari del web amb la finalitat de ser utilitzades per prendre-hi contacte, respondre qüestions i poder formalitzar i concertar, si s’escau, una visita personal a les instal·lacions de la Fundació Privada Valentí Claverol. Amb el compliment i l’enviament posterior del formulari, l’usuari dona el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades per a la finalitat prevista.

En tot cas, les dades recollides i tractades pel responsable del tractament són únicament les bàsiques per a la finalitat assenyalada anteriorment.

Fitxer de dades i responsable del tractament: Les dades facilitades seran incloses en un fitxer anomenat VISITANTS de la Fundació Privada Valentí Claverol.

El responsable del tractament directe del fitxer és la mateixa Fundació Privada Valentí Claverol.

Obligatorietat de les dades i compromís de veracitat: Els camps en què figuri el símbol * en el formulari existent requereixen una resposta obligatòria i, si no s’emplenen, el formulari no podrà enviar-se a la Fundació Privada Valentí Claverol.

L’usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, i es compromet a no introduir dades falses i a modificar-les si cal.

Drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat de dades: L’usuari que introdueix les seves dades personals en el formulari del web té ple dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat de dades en qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica fundacio@claverol.ad o per correu postal a l’avinguda Meritxell, número 47, AD500 d’Andorra la Vella, indicant l’assumpte PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Comunicació de dades: La Fundació Privada Valentí Claverol informa l’usuari que les seves dades no seran comunicades, cedides ni facilitades a cap tercer així com tampoc seran objecte per al tractament d’altres finalitats diferents de les indicades en aquesta informació legal.

En tot cas, l’usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment enviant una sol·licitud a les adreces electrònica o postal indicades en el punt precedent.

Termini d’emmagatzematge: La Fundació Privada Valentí Claverol conservarà les dades personals introduïdes per l’usuari en el fitxer VISITANTS durant un termini màxim de sis mesos. Un cop hagi transcorregut aquest termini, les dades personals se suprimiran sense cap requeriment previ per part de l’usuari.

Reclamació davant l’autoritat de control: La Fundació Privada Valentí Claverol informa l’usuari que, en cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades o en cas que el responsable del tractament no doni compliment a qualsevol de les obligacions que preveu la present nota d’informació legal o la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i altra legislació que la desenvolupa, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Andorrana de Protecció de Dades.

©2023 Fundació Valentí Claverol - TOTS ELS DRETS RESERVATS